Avskjuningsrapport 1 mars 2017 - 28 februari 2018

När ni har fyllt i antal skjutna djur så skrolla ner och tryck på skicka.
Och glöm inte att fylla i namn mm.

 

Namn                                                                     E-post                                                                     Telefon
                                                 

Har ni inte skjutit nåt vilt så kan ni trycka noll här

 

Art Antal Art Antal Art Antal
Älgtjur Grågås Morkulla sommar
Älgko Kanadagås Morkulla höst
Tjurkalv

Bläsand

Dalripa

Kvigkalv

Brunand

Fjällripa

Råbock

Gräsand

Tjäder

Råget

Kricka

Orre

Rådjurskid

Skedand

Järpe

Björnhane

Stjärtand

Kråka

Björnhona

Enkelbeckasin

Skata

Skogshare

Storskrake

Kaja

Fälthare

Småskrake

Nötskrika

Ekorre

Knipa

Vildsvinsgalt

Bisam

Ejder

Vildsvinssugga

Bäver

Vigg

Vildsvinskulting

Räv

Svärta

   
Grävling

Fiskmås

   
Hermelin

Gråtrut

   
Mink

Havstrut

   
Mård

Ringduva